Industrial automation

Control Solutions is a young company, but built on many years of its employees’ experience in the automotive industry. Our staff have gained extensive experience in designing control systems, programming and commissioning production lines for the biggest and most demanding car manufacturers worldwide.

Experience and knowledge

Working with cutting-edge equipment and systems, which are in use for the car manufacturing industry, we are able to fullfill even the most ambitious and complex tasks our customers set us.

Technical basis

We have our own instruments for the measurement and simulation of equipment and machinery, equipped with PLC, 6 axis robot and HMI operator panels. We are capable of creating software and simulating the work of prototype devices.

 

 

References

Referencessent on request.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU project

 

Projekty UE

 

Tytuł projektu

 

„Poprawa konkurencyjności firmy Control Solutions Patryk Smok, dzięki uruchomieniu innowacyjnego zakładu usługowo-montażowego zrobotyzowanych linii produkcyjnych w Baninie.”

 

Cel projektu: Wzrost konkurencyjności i innowacyjności Control Solutions Patryk Smok poprzez uruchomienie innowacyjnego zakładu usługowo-montażowego zrobotyzowanych linii produkcyjnych w Baninie.

Beneficjent: Control Solutions Patryk Smok

 

Krótki opis projektu: Przedmiotowy projekt polegać będzie na budowie hali usługowo-montażowej z laboratorium badawczo-rozwojowym w Baninie oraz wyposażenie jej w szereg środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umożliwiających wprowadzenie nowych i udoskonalonych usług w zakresie montażu i programowania zrobotyzowanych linii produkcyjnych.

 

Wartość projektu: 2 458 370,00 zł

Dofinansowanie: 999 137,63 zł